wz

 

!!!!!!!  POZOR  !!!!!!!


Platné všeobecné oprávnění  VO-R/3/07.2005-16 k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení               PMR 446   nedovoluje používání jiných antén vyjma těch, které jsou součástí stanice a připojování jiných antén.
 


Popisované antény slouží  pro poslech  DX spojení na pásmu  UKV


Dále jen na vlastní nebezpečí