wz
Barcode
Elektronická přihláška do dubnové PMR štafety
* Volačka
* Název kopce
* Lokátor
ASL(m.n.m.)
Název záložního kopce
Lokátor
ASL(m.n.m.)
* E-mail
Telefon
Použité zařízení
Použitá anténa
Komentář
* je nutno vyplnit